മറ്റും

പദോൽപ്പത്തി: പിന്നത്തെ, അടുത്തത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറു എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും
  1. ഇത്യാദി, മുതലായവ.
  2. തുടർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം, തുടങ്ങിയ
  3. വേറെയും, വേറെകാരണങ്ങളാൽ; [[

പ്രയോഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  1. സാമ്പാറും തോരനും മറ്റും നന്നായി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലും ഇറച്ചി വിഭവങ്ങൾ അയാൾക്ക് തീരെ വശമില്ല.

തർജ്ജുമ

തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്: etcetera, so on, so forth ഫ്രഞ്ച്: is kot zavzaks

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മറ്റും&oldid=554715" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്