മലയാളം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

മുന്നെ

  1. മുൻ വശത്ത്
  2. മുമ്പ്

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മുന്നെ&oldid=547087" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്