ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

മോചനം

  1. മോചിപ്പിക്കൽ

മോചനം മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ് തിന്മയില് നിന്നും ചീത്ത സ്വഭാവത്തില് നിന്നും അതിനായി മനുഷ്യരായ നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മോചനം&oldid=554199" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്