മലയാളംതിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

മൂലരൂപം: രണ്ട്

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

  • ഇംഗ്ലീഷ്: two of
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=രണ്ടു&oldid=540174" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്