മലയാളംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

ലഭിക്കുക

  1. കിട്ടുക;
  2. നേടുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ലഭിക്കുക&oldid=228418" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്