ശബ്ദോത്പത്തി

തിരുത്തുക

വളർ എന്ന ക്രിയാ-ഭേദക പ്രകൃതിയിൽനിന്ന്)

ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

നാമവിശേഷണം

തിരുത്തുക

വളരെ

  1. (പരിമാണവാചി)അനവധി, അധികം, ഏറെ (അളവ്, എണ്ണം എന്നിവയെ കുറിക്കുന്നു)
    • 1. "അവൻ മലയിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നാറെ വളരെ പുരുഷാരം അവനെ പിൻ തുടർന്നു." (മത്തായി 8: 1, സ.വേ.പു.)

ക്രിയാവിശേഷണം

തിരുത്തുക

വളരെ

  1. തീവ്രമായി, ഏറെ
    • 1. കൊച്ചുണ്ണി ഏകദേശം പത്തു വയസ്സുവരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വിധം സ്വഗൃഹത്തിൽത്തന്നെ താമസിച്ചു.

വിശേഷണവിശേഷണം

തിരുത്തുക
  1. ഏറെ
ഉദാ. വളരെ വലിയ, വളരെ വേഗത്തിൽ, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വളരെ&oldid=551323" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്