മലയാളംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

വെളിച്ചത്താക്കുക

  1. പരസ്യമാക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വെളിച്ചത്താക്കുക&oldid=235451" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്