മലയാളംതിരുത്തുക

വിശേഷണംതിരുത്തുക

വേണ്ട

പദോൽപ്പത്തി: വേണുക
  1. (ഭൂതകാല പേരെച്ചം), വേണ്ടുന്ന, ആവശ്യമുള്ള. ഉദാഹരണം: വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ
  2. ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേണുന്ന

പ്രയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. ഇയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ്.
    ഇത് അവനു വേണ്ടതാകുന്നു

നിഷേധക്രിയതിരുത്തുക

വേണ്ട

  1. ആവശ്യമില്ല, വേണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണം: ചെയ്യേണ്ട (ചെയ്യ വേണ്ട)
  2. ആവശ്യമില്ല
    ഇത് എനിക്ക് വേണ്ട.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വേണ്ട&oldid=345074" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്