മലയാളംതിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

സംബന്ധിച്ച

  1. ബന്ധപ്പെട്ട
  2. അനുബന്ധിച്ച

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സംബന്ധിച്ച&oldid=547242" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്