മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

സമിത്തു്

  1. വിറക്
  2. ചമത
  3. സമിത് =യുദ്ധം

പദോല്പത്തിതിരുത്തുക

സമിത =കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട അഗ്നിയെ വളർത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സമിത്തു്&oldid=220053" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്