മലയാളംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

സമീപിക്കുക

  1. അടുക്കുക, അടുത്തു ചെല്ലുക

തർജ്ജുമതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് approach

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സമീപിക്കുക&oldid=346564" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്