പ്രശസ്തമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷ

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സി&oldid=436782" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്