സ്നേഹമുള്ളയാൾ ആരാണോ അവനാണ് സ്നേഹിതൻ

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സ്നേഹിതൻ&oldid=543378" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്