ജാപ്പനീസ്തിരുത്തുക

ഈ വാക്കിലെ കഞ്ജി

പദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവംതിരുത്തുക

アメリカ അമേരിക്ക + വ്യക്തി/ജനം

സംജ്ഞാനാമംതിരുത്തുക

アメリカ人 (hiragana あめりかじん, romaji അമേരിക്ക-ജിൻ)

  1. അമേരിക്കൻ ജനം
  2. അമേരിക്കൻ വ്യക്തി
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=アメリカ人&oldid=540382" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്