ജാപ്പനീസ്തിരുത്തുക

പദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവംതിരുത്തുക

インドネシア ഇൻഡോനേഷ്യൻ + ഭാഷ.

നാമംതിരുത്തുക

インドネシア語 (hiragana いんどねしあご, romaji ഇൻഡോനേഷ്യാ-ഗോ)

  1. Bahasa Indonesia, ഇൻഡോനേഷ്യൻ; ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രഭാഷ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=インドネシア語&oldid=540470" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്