കൊറിയൻതിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

സിനോ-കൊറിയൻ വാക്ക് (“ചന്ദ്രൻ, മാസം”) എന്നിവയിൽ നിന്ന്

Nounതിരുത്തുക

(hanja , പുതുക്കിയ വകഭേദം വോൾ)

  1. മാസം

പര്യായംതിരുത്തുക

  • (ടൽ)
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=월&oldid=540702" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്