ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

സകർമ്മകക്രിയതിരുത്തുക

പര്യായങ്ങൾതിരുത്തുക

cancel

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=abrogate&oldid=494465" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്