ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

accuse + -ed (past tense)

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ac-cused*

aah-KEWzd

നാമംതിരുത്തുക

accused (plural: accused)

  1. (നിയമം) കുറ്റാരോപിത, കുറ്റാരോപിതന്

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

താഴെക്കാണുന്ന വിവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം, അക്കങ്ങളെന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കി, മുകളിൽ യോജ്യമായ പട്ടികയിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അക്കങ്ങൾ പൊതുവേ നിർവചനങ്ങളിലുള്ളവയുമായി ചേരണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ സഹായത്തിന് Help:How to check translations എന്ന സഹായം താൾ കാണുക.

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

accused

  1. Charged with offense as, an accused person. Commonly used substantively.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

accused

  1. accuse എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=accused&oldid=494711" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്