ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ക്രിയാവിശേഷണംതിരുത്തുക

  1. ഒരാളുടെ വീട്ടിൽനിന്നോ സാധാരണയുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നോ അകലെയായി
  2. തീപിടിച്ച
  3. കത്തിക്കാളുന്ന
  4. കോപിഷ്ഠമായി
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=afield&oldid=495217" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്