ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

  • വളരുക
  • വയസ്സാവുക
  • വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കുക

ഉറവിടം ---age--- ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിനിഘണ്ടു This word is copied from the list of Wikipedia:simple:Wikipedia:List of 1000 basic words

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=age&oldid=495265" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്