ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

വ്യാക്ഷേപകംതിരുത്തുക

  1. ആർത്തനാദം
  2. സങ്കടദ്യോതകമായ ശബ്ദം
  3. അയ്യോ!
  4. അയ്യയ്യോ!
  5. ഹാ കഷ്ടം!
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=alas&oldid=495455" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്