ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. ജ്യോതിശാസ്ത്രം; പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തത്തിലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളേയും പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=astronomy&oldid=496872" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്