ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. bank എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം.

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. ബാങ്കുമായി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് അനുബന്ധമായ ക്രയവിക്രയം നടത്തുന്നു
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=banks&oldid=497575" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്