ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

block ({{{1}}})

ക്രിയതിരുത്തുക

block (third-person singular simple present -, present participle -, simple past -, past participle -)

അവലംബംതിരുത്തുക

{ഉറവിടം-ഇംഗ്ലീഷ്|This word is copied from the list of Wikipedia:simple:Wikipedia:List of 1000 basic words}}

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=block&oldid=498447" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്