ഇംഗ്ലീഷ് തിരുത്തുക

ക്രിയ തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം: കൺകർ
  1. യോജിക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=concur&oldid=501419" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്