ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. ഗ൪ഭനിരോധന ഉറ
  2. ഉറ
  3. നിരോധ്
  4. [[സ്ത്രീപുരുഷ സംയോഗ സമയത്ത് പുരുഷശുക്ലം യോനിക്കുളളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഗ൪ഭധാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിനുളള ഉറ]]
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=condom&oldid=543466" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്