ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ബദൽതിരുത്തുക

  • daemon, dæmon (these spellings are generally only found for the senses of inner spirit and divinity of Greek mythology)

നിരുക്തംതിരുത്തുക

From Ἀρχαία ἑλληνικὴ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

demon ({{{1}}})

  1. ഭൂതം
  2. ദുഷ്ടൻ
  3. പിശാച്
  4. ദുർദ്ദേവത
  5. അതിനിഷ്ഠുരൻ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=demon&oldid=503635" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്