ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. (ഗണിതം) അഗ്രബിന്ദു
  2. അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥാനം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=endpoint&oldid=506025" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്