ഇംഗ്ലീഷ് തിരുത്തുക

വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം തിരുത്തുക

  1. എന്തിലെങ്കിലും അഥവാ ആരിലെങ്കിലും നിന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വിഭക്ത്യുപസർഗ്ഗം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=from&oldid=508907" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്