ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. വർഗസമം
    1. ഒരു രാശിയെ അതേ രാശി കൊണ്ടുതന്നെ ബൈനറി ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ രാശിതന്നെ ക്രിയാഫലമായി ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ്‌ വർഗസമം. ഉദാ: a + a = a a x a = a a ∪ a = a
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=idempotent&oldid=544650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്