ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. തൽസമക മാട്രിക്‌സ്‌
    1. വികർണാംഗങ്ങളെല്ലാം 1 ഉം ബാക്കിയെല്ലാ അംഗങ്ങളും പൂജ്യവുമായ സമചതുര മാട്രിക്‌സ്‌. unit matrixഎന്നും പറയാറുണ്ട്‌. ഉദാ: എന്നിവ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=identity_matrix&oldid=544651" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്