ഇംഗ്ലീഷ്

തിരുത്തുക
  1. be എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം (ആണ്, ആകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ)
    He is a doctor. He retired some time ago.
    Should he do the task, it is vital that you follow him.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=is&oldid=514230" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്