ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
  2. പഴരസക്കുഴമ്പ്, ജാം

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. മനഃപൂർ‌വ്വം തടസ്സപ്പെടുത്തുക
  2. യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ഉടക്കി അനങ്ങാതാക്കുക
  3. ഞെരുക്കിക്കയറ്റി അനങ്ങാതാക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=jam&oldid=514343" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്