ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

longer

  1. long എന്ന പദത്തിന്റെ താരതമ്യ രൂപം : കൂടുതൽ long.

ക്രിയാവിശേഷണംതിരുത്തുക

longer

  1. long എന്ന പദത്തിന്റെ താരതമ്യ രൂപം : കൂടുതൽ long.

ഇതിൽനിന്നുദ്ഭവിച്ച പദങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=longer&oldid=516021" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്