ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. marry എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=married&oldid=516744" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്