ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

man എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം.

  1. മനുഷ്യർ
  2. പുരുഷന്മാർ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=men&oldid=517124" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്