ഇംഗ്ലീഷ് തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

  1. വിവിധ മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ, സഞ്ചയം.
    ഉദാ: ഒരു വെബ്‌പേജിൽ ആശയം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ പല ദൃശ്യ (ചിത്രം, വീഡിയോ), ശ്രാവ്യ (ഉദാ: ശബ്ദം, ഗാനം), ലിഖിത (ഉദാ: എഴുത്ത്) മാദ്ധ്യമങ്ങൾ (multimedia) ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=multimedia&oldid=541809" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്