ഇംഗ്ലീഷ് തിരുത്തുക

ക്രിയ തിരുത്തുക

  1. നിയമപ്രകാരം ചുമതലയുള്ളവരായിരിക്കുക
  2. കടമപ്പെടുക
  3. നിർബന്ധിക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=oblige&oldid=519322" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്