ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

railroads

  1. railroad എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം.

ക്രിയതിരുത്തുക

railroads

  1. railroad എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=railroads&oldid=524710" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്