ഇംഗ്ലീഷ് തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

  1. നിയമപരമായോ പാരമ്പര്യമായോ പ്രകൃതിപരമായോ വ്യക്തികൾക്കോ സർക്കാരിനോ ഉള്ള അവകാശം
  2. വലത് വശം

നാമവിശേഷണം തിരുത്തുക

  1. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായത്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=right&oldid=526389" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്