ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

സെയ്സ്

ക്രിയതിരുത്തുക

says

  1. say എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=says&oldid=527431" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്