ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

വിശേഷണംതിരുത്തുക

    • 2004: A strange quark is electrically charged, carrying an amount -1/3, as does the down quark. — Frank Close, Particle Physics: A Very Short Introduction (Oxford 2004, p. 93)
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=strange&oldid=531902" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്