ഇംഗ്ലീഷ് തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

  1. തരം
  2. ടൈപ്പ് - ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതിലെ

ക്രിയ തിരുത്തുക

  1. ടൈപ്പ് (ചെയ്യുക)
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=type&oldid=535765" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്