നാമംതിരുത്തുക

തത്തുല്യമലയാളപദംതിരുത്തുക

  1. സാംക്രമികം

അ൪ത്ഥംതിരുത്തുക

  1. അതിവേഗം പട൪ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=viral&oldid=542665" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്