ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

  1. മുഴുവൻ
  2. പൂർണ്ണആരോഗ്യമുള്ള

നാമംതിരുത്തുക

  1. പൂർണ്ണമായ എന്തെങ്കിലും
  2. പൂർണ്ണത
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=whole&oldid=538243" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്