ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

word എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം.

  1. വാക്കുകൾ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=words&oldid=538557" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്