ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

zoilisms

  1. zoilism എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=zoilisms&oldid=538927" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്