മലയാളംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. സൗകരാനുസരണം ഗ്രഹിക്കുക
    മേശയിലിരിക്കുന്ന സാധനം എടുക്കുക
  2. ചെയ്യുക
    ജോലി എടുക്കുക

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=എടുക്കുക&oldid=20469" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്