മലയാളം തിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിൽ
ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

വിശേഷണം തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്

പദോൽപ്പത്തി: (ഇംഗ്ലീഷ്)
  1. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച.
  2. ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ച
  3. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച

നാമം തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്

പദോൽപ്പത്തി: (ഇംഗ്ലീഷ്)
  1. ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ;
  2. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ - ഇന്തോ-യൂറോപ്യൻ ഭാഷാകുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ജർമാനിക് ഭാഷയുടെ ഉപശാഖയായ പശ്ചിമ ജർമ്മാനിക് ഭാഷയിൽ നിന്നു രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷ

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഇംഗ്ലീഷ്&oldid=552410" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്