മലയാളംതിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

കമ്മട്ടം

  1. നാണയം നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണം (അച്ച്)
  2. നാണയം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനം
  3. നോട്ടടിക്കുന്ന സ്ഥലം/ അച്ച്

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

Cleanup has been requested for this article. See Wiktionary:Requests for cleanup - (Add entry) or the talk page of this article for details. Reason: ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌
Once you have finished cleaning up this article, please remove this notice. You may also remove this notice if no reason has been given for placing it here.

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കമ്മട്ടം&oldid=541577" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്